PRETTIG THUIS

We willen onze bewoners zich thuis voelen in een duurzame, schone en veilige wijk. En dat ze op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen - ook als het niet meer vanzelf gaat. We onderzoeken wat een buurt of wijk nodig heeft en hoe wij daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen.

'Zeg eens eerlijk, het kijkt toch een stuk netter zo?'

GEVELTUINEN


Ze zijn zuinig op hun nieuwe strookje kleur voor de deur. En op dat van de buren. In 2018 en 2019 kregen meerdere huizenblokken op aanvraag een geveltuintje van BrabantWonen.

Lees hier het hele artikel: Thuis 2019 nr. 2

'Samenleven is een kunst'

Onder het motto ‘Samenleven is een kunst’ stimuleren we met ons eigen Buurtfonds ontmoetingen, samenwerkingen en samenredzaamheid in de wijken.

Een paar jaar terug bepaalde de Autoriteit Woningcorporaties dat de constructie van het Buurtcultuurfonds BrabantWonen niet binnen de woningwet paste en niet voortgezet kon worden. Maar de activiteiten die eruit voortvloeien passen wél binnen ons werkterrein. BrabantWonen ziet grote toegevoegde waarde in "buurtcultuur". Daarom maakten we een doorstart onder de naam Buurtfonds. In 2018 en 2019 kwamen al verschillende inspirerende projecten tot stand.

‘De bloem fleurt de hele hal op’

RESULTATEN

We realiseren vraaggerichte voorzieningen voor mensen met speciale (zorg)wensen

Aan bewoners die het nodig hebben, bieden we het maatregelenpakket ‘Langer thuis’ aan, waarmee ze langer ‘prettig thuis’ zijn in hun eigen huis. Het pakket is er, maar we moeten nog een communicatietraject opstarten voor onze bewoners.

Onze huurders en belanghouders zien ons als een partner in goed wonen en leven

We betrekken onze huurders en belanghouders in al onze plannen. Ook de update van het ondernemingsplan die later dit jaar zal plaatsvinden, wordt voorgelegd aan onze huurders en  belanghouders.

We hebben de meest kwetsbare groep(en) helder in beeld

Het aantal kwetsbare doelgroepen neemt toe – en die hebben we niet allemaal in beeld. Duidelijk zichtbaar is wel de toename van dementerende ouderen. Daarom zijn we gestart met ‘Veilig langer thuis’. We inventariseren de problematiek en bepalen dan hoe we daar op kunnen inspelen.

Onze wijken kennen geen ongezond grote clusteringen van kwetsbare mensen

De invoering van passend toewijzen maakt adequate huisvesting voor specifieke doelgroepen lastiger en zet druk op buurten en wijken. We monitoren die effecten en ondernemen acties, als er bijvoorbeeld in een gebouw een grote concentratie ontstaat van kwetsbare bewoners.

‘Je leert door te dóen’

PARTICIPEREN KUN JE LEREN

Meepraten was nog nooit zo makkelijk

De afgelopen jaren brachten we de gesprekken met onze huurders naar een hoger niveau. We raadpleegden klantpanels over praktische huurderszaken, zoals het serviceabonnement, maar ook over onze klantvisie. Daarnaast gingen en gaan we regelmatig met bewoners in gesprek over uiteenlopende thema’s in zogenaamde verdiepingsgroepen. Bijvoorbeeld over woonruimteverdeling, duurzaamheid of over ons bod aan de gemeenten.

Van huuraanpassing tot zonnepanelen, woonruimteverdeling en veiligheid; zodra een onderwerp belangrijk is voor onze huurders, gaan we erover met ze in gesprek. Via een bewonerscommissie of de klankbordgroep, maar ook in verdiepingsgroepen, waarin we met bewoners praten we over een specifiek onderwerp. Zo’n groep is flexibel en kost weinig tijd. Zo willen we meer verschillende groepen huurders betrekken, zoals jongeren, gezinnen met kinderen en mensen met een migratieachtergrond. Wat vinden zij belangrijk, als het gaat om huren?

Lees het hele artikel in Thuis 2018/ nr. 1

'We praten niet alleen mee'

“De laatste anderhalf, twee jaar merken we dat er een positieve vuist wordt gemaakt doordat we steviger met elkaar in discussie gaan over zaken waar wij als bewoners invloed op mogen en kunnen uitoefenen. We laten écht onze stem horen – en worden ook gehoord."

'Alle huurders zijn gelijk!'

“Vanuit de klankbordgroep werd op zeker moment gevraagd of een kleine groep mensen de kar wilde trekken. Met een man of zeven, acht vormen we sindsdien een zogenaamd Petit Comité. We wilden per anderhalf jaar wisselen van samenstelling, maar helaas is daarvoor te weinig animo. Er zijn in de klankbordgroep wel wat jongeren bijgekomen, maar er is minder doorstroming dan we hadden gehoopt.”

ACHTER DE VOORDEUR

Wat levert sociaal signaleren op?

De medewerkers die achter de voordeur komen bij onze huurders, geven hun ogen goed de kost. Dat zien we als een belangrijke meerwaarde. Eén melding van een vakman kan een enorm verschil maken in het leven van een bewoner, of een hele familie en haar omgeving.

Ernstige en minder ernstige signalen

“Als je bij bewoners achter de voordeur komt, krijg je heel veel te zien”, zegt Marjon Heeres. “Je ziet wat ze doen, wat ze hebben en wat ze niet hebben. En je krijgt soms signalen. Bijvoorbeeld van vervuiling, of verward gedrag. Dat kunnen kleine dingen zijn. Als er bijvoorbeeld overal briefjes liggen; is iemand misschien aan het dementeren? Of er staat een bed in de woonkamer; kan meneer misschien niet meer de trap op? Ernstige en minder ernstige signalen, waar we wel of niet meteen actie op ondernemen.”

‘Het is echt een grote meerwaarde